1. Trang chủ
  2. Khi lập hóa đơn một thuế suất phần mềm hạch toán làm tròn Tổng tiền thuế

Khi lập hóa đơn một thuế suất phần mềm hạch toán làm tròn Tổng tiền thuế

1. Nội dung

NSD mong muốn: Khi lập hóa đơn một thuế suất phần mềm hạch toán làm tròn Tổng tiền thuế = (Tổng tiền hàngchiết khấu) * thuế suất để đảm bảo chính xác thông tin hóa đơn khi xuất cho khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R24 Web: Khi nhập khẩu hóa đơn GTGT 1 thuế suất từ excel vào phần mềm: Thông tin Thuế suất và Tiền thuế GTGT sẽ nhập khẩu theo từng dòng chi tiết. Điều này dẫn đến việc phần mềm tự động làm tròn số tiền thuế trên từng dòng hàng theo thiết lập số thập phân sau dấu phẩy trên phần mềm vnên trong trường hợp đơn giá và số tiền rất lẻ => Tổng tiền thuế GTGT là tổng tiền thuế của tất cả các dòng hàng <> Tổng tiền hàng * thuế suất.
Từ phiên bản R24 Web trở đi: Chương trình cải tiến: Khi nhập khẩu hóa đơn GTGT 1 thuế suất từ excel vào phần mềm: Thông tin Thuế suất và Tiền thuế GTGT sẽ nhập khẩu theo tổng hóa đơn thay vì nhập theo từng dòng chi tiết như hiện tại.
1. Vào mục Hóa đơn, nhấn Nhập khẩu.
2. Chọn mẫu hóa đơn 1 thuế suất muốn nhập khẩu.
3. Nhấn Tải tệp dữ liệu để tại tệp dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp.
4. Mở tệp dữ liệu mẫu và khai báo thông tin chi tiết các hóa đơn cần nhập khẩu.
  • Tại mục Tiền thuế GTGT thì nhập tổng tiền thuế của từng hóa đơn.
5. Tải tệp dữ liệu vừa nhập liệu, nhấn Tiếp theo.
6. Chương trình đã tự động ghép các cột trên phần mềm tương ứng với các cột dữ liệu trên tệp excel do sử dụng tệp excel theo mẫu do phần mềm cung cấp, nhấn Tiếp theo.
7. Chương trình hiển thị dữ liệu từ file excel sau khi ghép cột, nhấn Nhập khẩu.
8. Chương trình thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm.
9. Trên hóa đơn: Tổng tiền thuế GTGT = Tổng tiền thuế đã nhập tại bước 4.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay