1. Trang chủ
  2. Tải hàng loạt hóa đơn tại Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Tải hàng loạt hóa đơn tại Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

1. Nội dung

Cho phép tải hàng loạt hóa đơn/biên lai/vé tại Bảng kê đã sử dụng một cách nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R32 Web trở đi: Chương trình cho phép người dùng được phân quyền xem Bảng kê hóa đơn đã sử dụng, chọn làm việc với Hóa đơn/Biên lai/Vé có thể tải hàng loạt hóa đơn/biên lai/vé tại báo cáo bảng kê đã sử dụng.

  • Vào mục Báo cáo\Bảng kê hóa đơn đã sử dụng.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần tải.
  • Tích chọn hóa đơn cần tải.
  • Nhấn Tải hóa đơn.

Lưu ý: Thực hiện tương tự khi làm việc với biên lai/vé.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay