1. Trang chủ
  2. Ẩn Dịch vụ Chữ ký điện tử MISA

Ẩn Dịch vụ Chữ ký điện tử MISA

1. Nội dung

Cải tiến thiết lập ký số ẩn Dịch vụ Chữ ký điện tử MISA.
2. Chi tiết thay đổi
Từ phiên bản R33 Web (phát hành ngày 20/03/2021): Chương trình tạm thời ẩn Dịch vụ Chữ ký điện tử MISA trên giao diện thiết lập ký số. Vui lòng thiết lập theo hình thức ký qua máy chủ HSM hoặc ký trực tiếp qua USB theo nhu cầu của đơn vị.
Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay