1. Trang chủ
  2. Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi trên HTKK 4.5.3: Chi cục thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục thuế Thành phố Phú Quốc

Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi trên HTKK 4.5.3: Chi cục thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục thuế Thành phố Phú Quốc

Nội dung sửa đổi

Cập nhật tên Chi cục Thuế khu vực thuộc tỉnh Kiên Giang: Cập nhật chi cục Thuế huyện Phú Quốc thành chi cục Thuế thành phố Phú Quốc.

Cập nhật 31/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay