1. Trang chủ
  2. Cải tiến lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Cải tiến lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Từ phiên bản r21 Web, khi lập hóa đơn điện tử có cải tiến như sau:

1. Sau khi cất mẫu hóa đơn khởi tạo thì hiển thị thông báo “Bạn có muốn lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử cho mẫu hóa đơn này không?” => Khi NSD chọn Có sẽ chuyển sang danh sách Quyết định áp dụng HĐĐT.

Lưu ý: Chỉ cảnh báo khi thêm mới mẫu hóa đơn, không cảnh báo khi sửa.

2. Đối với biên lai: Sau khi Cất mẫu biên lai khởi tạo thì hiển thị thông báoBạn có muốn lập Thông báo phát hành biên lai để hoàn thiện bộ hồ sơ nộp Cơ quan Thuế không?” => Khi NSD chọn Có sẽ chuyển sang danh sách Thông báo phát hành biên lai điện tử.

Lưu ý: Chỉ cảnh báo khi thêm mới mẫu biên lai, không cảnh báo khi sửa.

3. Cải tiến nội dung Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: Đưa ra ví dụ về thông số máy tính (Tên máy, hệ điều hành…)

4. Cho phép tài quyết định dưới dạng Word.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay