1. Trang chủ
 2. (Web) Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

(Web) Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung.

Hướng dẫn lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử trên meInvoice.Vn Web

2. Các bước thực hiện.

1. Sau khi khởi tạo mẫu hóa đơn\chương trình hiển thị thông báo như sau, chọn , nhấn Thêm mới.

Hoặc vào Bàn làm việc\ nhấn Lập quyết định.

2. Bổ sung thông tin còn thiếu vào quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

 • Tên người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý: Có thể thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị (Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng, Tổng giám đốc, Người đại diện  theo pháp luật…)

 • Số đăng ký kinh doanh.

 • Thông tin các thiết bị.

Lưu ý: Xem hướng dẫn cách kiểm tra thông số của máy tính tại đây.

 • Thông tin chứng thư số.

Lưu ý: Xem hướng dẫn cách kiểm tra thông tin của chứng thư số tại đây

 • Để khai báo thêm thiết bị nhấn Thêm thiết bị.
  • Nhập tên thiết bị.
  • Khai báo thông tin thiết bị.

Lưu ý: Có thể xóa thiết bị vừa thêm bằng cách  nhấn Xóa thiết bị.

 • Tích chọn mẫu hóa đơn điện tử muốn đăng ký sử dụng.

Lưu ý:

  • Có thể kiểm tra lại mẫu hóa đơn được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng

  • Có thể đính kèm các văn bản có liên quan để tiện tra cứu khi cần.

 • Chọn ngày hiệu lực thi hành của quyết định.
  • Chọn Ngày ký thì trên báo cáo hiển thị: Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Chọn  Ngày hiệu lực: Trên form lập và trên báo cáo hiển thị: Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … (lấy theo Ngày hiệu lực được nhập trên quyết định)

3. Nhấn Lưu.

4. Chương trình hiển thị thông báo như sau:

5. Để Sửa/Xóa quyết định đã khởi tạo hoặc Tạo mới quyết định khác thực hiện như sau:

 • Vào mục Đăng ký phát hành\Quyết định áp dụng HĐĐT.
 • Để Sửa quyết định, nhấn biểu tượng trên quyết định muốn sửa.
 • Để Xóa quyết định, nhấn biểu tượng trên quyết định muốn xóa.
 • Để Xuất khẩu quyết định, nhấn biểu tượng trên quyết định muốn xuất khẩu (có thể xuất khẩu quyết định dưới dạng Word, PDF)
 • Để Tạo mới quyết định khác nhấn Thêm mới.

Cập nhật 14/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay