1. Trang chủ
 2. (Web) Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Web) Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

1. Nội dung.

Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên meInvoice.Vn Web.

2. Các bước thực hiện.

1. Sau khi Lập quyết định áp dụng HĐĐT, chương trình hiển thị thông báo sau đây, chọn \ nhấn Thêm mới.

Hoặc Vào mục Bàn làm việc\ chọn Thông báo phát hành.

2. Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn:

 • Tích chọn các loại hoá đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng…

Lưu ý:

   • Có thể lập thông báo phát hành cùng lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn bằng cách:
    • Nhấn biểu tượng dấu cộng.
    • Khai báo ký hiệu khác của mẫu hóa đơn.

   • Có thể kiểm tra mẫu hóa đơn được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng

3. Nhấn Lưu.

4. Cập nhật trạng thái của Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử.

5. Để Sửa/Xóa Thông báo phát hành hóa đơn đã khởi tạo hoặc Tạo mới thông báo khác thực hiện như sau:

 • Vào mục Đăng ký phát hành\Thông báo phát hành HĐ.
 • Để Sửa thông báo, nhấn biểu tượng trên thông báo muốn sửa.
 • Để Xóa thông báo, nhấn biểu tượng trên thông báo muốn xóa.
 • Để In thông báo, nhấn biểu tượng
  trên thông báo muốn in.
 • Để Tạo mới thông báo khác nhấn Thêm mới\ chọn Thông báo phát hành hóa đơn.

Cập nhật 12/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay