1. Trang chủ
  2. Chỉnh sửa tên loại phí, lệ phí khi lập biên lai 1 loại phí

Chỉnh sửa tên loại phí, lệ phí khi lập biên lai 1 loại phí

1. Nội dung

Cho phép chỉnh sửa tên phí, lệ phí trên giao diện lập/sửa biên lai để đáp ứng việc diễn giải tên phí, lệ phí trên từng biên lai xuất cho người nộp tiền.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R33 Web: Phần mềm chỉ lấy lên tên phí, lệ phí có trong danh mục phí, lệ phí được quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC và không cho phép sửa tên phí, lệ phí.
Từ phiên bản R33 Web (phát hành ngày 20/03/2021) trở đi: Phần mềm cho phép chỉnh sửa tên phí, lệ phí theo từng biên lai
1. Khi lập biên lai 1 loại phí lệ phí: Chọn mã loại phí, lệ phí trên danh sách và có thể sửa lại tên loại phí, lệ phí (nếu cần)

2. Khi nhập khẩu biên lai 1 loại phí lệ phí: Cho phép nhập khẩu tên loại phí lệ phí.

Lưu ý: Nếu file nhập khẩu để trống tên loại phí, lệ phí thì mặc định lấy tên trong danh sách theo mã loại phí, lệ phí.

Cập nhật 30/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay