1. Trang chủ
  2. Cải tiến Quyết định áp dụng HĐ

Cải tiến Quyết định áp dụng HĐ

Nội dung cải tiến

Cho phép NSD lựa chọn giữa ngày ký hoặc như hiện tại (theo ngày hiệu lực) tại “Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ …”

  • Khi NSD chọn Ngày ký thì trên báo cáo hiển thị: Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Khi NSD chọn  Ngày hiệu lực: Trên form lập và trên báo cáo hiển thị: Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … (lấy theo Ngày hiệu lực được nhập trên quyết định)

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay