1. Trang chủ
  2. Cải tiến các nội dung cảnh báo khi đăng nhập để người sử dụng biết cách xử lý

Cải tiến các nội dung cảnh báo khi đăng nhập để người sử dụng biết cách xử lý

  1. Mục đích:
    Cải tiến các nội dung cảnh báo khi đăng nhập để người sử dụng biết cách xử lý.
  2. Chi tiết thay đổi:
    Từ phiên bản R21: Cải tiến các nội dung cảnh báo khi đăng nhập để người sử dụng biết cách xử lý.

Chi tiết thay đổi:

  1. Cảnh báo khi mã số thuế chưa mua meInvoice.vn: 2. Cảnh báo khi tài khoản đã bị ngừng sử dụng trên meInvoice.vn (Xem hướng chi tiết tại đây):
    3. Cảnh báo khi đăng nhập bằng tài khoản chưa được phân quyền trên meInvoice (Xem hướng chi tiết tại đây): 4. Cảnh báo khi đăng nhập (không phải lần đầu) bằng Email/SĐT chưa kích hoạt tài khoản (Xem hướng chi tiết tại đây)

5. Cảnh báo khi đăng nhập bằng email chưa có TK MISAID (trong đó SĐT đã có tài khoản MISAID) (Xem hướng chi tiết tại đây)

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay