1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Khi đăng nhập phần mềm báo tài khoản đã bị ngừng sử dụng thì làm thế nào?

(Web) Khi đăng nhập phần mềm báo tài khoản đã bị ngừng sử dụng thì làm thế nào?

1. Mô tả

Khi đăng nhập, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

2. Nguyên nhân

Tài khoản được phân quyền bị tích Ngừng sử dụng.

3. Cách khắc phục

1. Nhờ người dùng có vai trò Quản trị đăng nhập meInvoice.vn Web để Bỏ tích Ngừng sử dụng.

2. Người dùng có vai trò Quản trị thực hiện như sau:

  • Vào mục Hệ thống\ chọn Quản lý người dùng
  • Tìm tài khoản cần kiểm tra trên danh sách người dùng.

  • Nhấn chuột vào dòng thông thin người dùng\bỏ tích chọn Ngừng sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

 

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay