1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Câu hỏi thường gặp (Web)
 5. Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15

Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung

Hướng dẫn lập hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT trong năm 2022 theo nghị quyết 43/2022/QH15.

Đối tượng áp dụng:

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng: Theo Điều 3, nghị định 15/2020/NĐ-CP: Chính sách giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn (Đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn Một thuế suất bỏ qua bước này)

Đối với đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều loại thuế suất, có mẫu khởi tạo trước ngày 26/01/2021, cần khởi tạo mẫu hóa đơn mới để xuất được hóa đơn có hàng hóa chịu thuế suất 8%.

 • Có thể sử dụng chức năng nhân bản mẫu hóa đơn để  tạo nhanh 1 mẫu hóa đơn mới từ mẫu hóa đơn cũ.

Tại bước Tùy chỉnh nội dung chi tiết, tích chọn hiển thị Tổng tiền chịu thuế suất 8%.

 • Nhấn Tùy chỉnh chi tiết nội dung hóa đơn.
 • Click chuột vào khu vực Tổng tiền chịu thuế, tích chọn Tổng tiền chịu thuế suất 8%, nhấn Lưu để lưu lại mẫu.

Bước 2: Thông báo phát hành mẫu hóa đơn.

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn có mức thuế suất 8%.

Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường.

 • Với hóa đơn nhiều thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT theo mức thuế suất 8%.

 • Với hóa đơn một thuế suất, tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8%

Lưu ý:

  • Với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất khởi tạo từ ngày 26/01/2022 trở đi: Phần mềm tự động bổ sung mức thuế suất 8%.
  • Trường hợp nhập khẩu hóa đơn thuế suất 8% vào phần mềm: Trên file nhập khẩu, với hàng hóa áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 thì khai báo mức thuế suất là 8% và thực hiện các bước nhập khẩu như bình thường.

2. Hóa đơn bán hàng

Các bước lập hóa đơn bán hàng thực hiện như bình thường.

 • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15. Khi đó chương trình sẽ sẽ bổ sung cột  Tiền thuế được giảm.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn hiển thị tiền ngoại tệ thì chương trình bổ sung thêm cột Tiền thuế GTGT được giảm quy đổi.

Lưu ý:

  • Trường hợp nhập khẩu hóa đơn vào phần mềm:
   • Kế toán tự khai báo thêm các cột sau vào tệp nhập khẩu:
    • Cột Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15: Nhập giá trị 1 với hàng hóa áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15, Nhập giá trị 0 với hàng hóa áp không dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15.
    • Cột Tiền thuế GTGT được giảm.

   • Trên tệp nhập khẩu, tại bước Ghép cột thực hiện ghép cột Áp dụng giảm tiền thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15 trên phần mềm với cột tương ứng trên file nhập khẩu.

   • Các bước nhập khẩu tiếp theo thực hiện như bình thường.
Cập nhật 31/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay