1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. Lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế áp dụng nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế áp dụng nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

1. Nội dung

Khi phát sinh nghiệp vụ điều chỉnh, thay thế cho các hóa đơn phát hành trong khoảng thời gian áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 (từ ngày 01/11 – 31/12/2021) thì hóa đơn điều chỉnh/thay thế cũng được áp dụng giảm thuế theo nghị quyết cụ thể:

  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3điều 1 của nghị quyết này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng;
  • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3điều 1 của nghị quyết này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp điều chỉnh hóa đơn

Các bước lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn điện áp dụng cho áp dụng nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 sai sót thực hiện tương tự như lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn thông thường.

  • Tại giao diện lập hóa đơn, nếu thuộc trường hợp được áp dụng quyết 406/NQ-UBTVQH15 thì tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

Lưu ý: Giao diện lập hóa đơn điều chỉnh chỉ hiển thị checkbox Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 khi lập hóa đơn điều chỉnh cho những hóa đơn có ngày thuộc khoảng thời gian áp dụng nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

  • Thực hiện các bước tiếp theo như bình thường.
Trường hợp thay thế hóa đơn

Các bước lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện áp dụng cho áp dụng nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 sai sót thực hiện tương tự như lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn thông thường.

Sau khi xóa bỏ hóa đơn sai sót, thực hiện lập hóa đơn thay thế áp dụng  nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 như sau:

  • Tại giao diện lập hóa đơn, nếu thuộc trường hợp được áp dụng quyết 406/NQ-UBTVQH15 thì tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

Lưu ý: Giao diện lập hóa đơn điều chỉnh chỉ hiển thị checkbox Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15  khi lập hóa đơn điều chỉnh cho những hóa đơn có ngày thuộc khoảng thời gian áp dụng nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

  • Thực hiện các bước tiếp theo như bình thường.

Lưu ý: Thực hiện tương tự với hóa đơn bán hàng.

Cập nhật 21/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay