1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. (Web) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

(Web) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cách 1: Thực hiện trên danh sách Điều chỉnh hóa đơn.

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu hóa đơn cần điều chỉnh đã được lập biên bản điều chỉnh thì bỏ qua bước này).

1. Vào mục Xử lý hóa đơn, chọn Điều chỉnh hóa đơn.
2. Chọn Lập biên bản điều chỉnh.
3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập biên bản điều chỉnh.

4. Khai báo các thông tin trên biên bản điều chỉnh hóa đơn.

5. Ký điện tử lên biên bản điều chỉnh hóa đơn theo hình thức ký số đã thiết lập.

6.Tích chọn Lưu & gửi nếu muốn chương trình tự động gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

 • Tên người nhận, Email người nhận, Số điện thoại: Lấy theo thông tin Người mua hàng, Email, Số điện thoại của người mua trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).

Lưu ý: Để gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng tin nhắn SMS qua Số điện thoại ở trên, thì cần Thiết lập dịch vụ SMS (xem hướng dẫn tại đây)

 • Nhấn Gửi.

Lưu ý: Có thể chỉnh sửa lại biên điều chỉnh hóa đơn nếu cần. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh

1. Nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

2. Chọn hóa đơn cần điều chỉnh thông tin.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Tích chọn Kế thừa thông tin hàng hóa từ hóa đơn gốc nếu muốn chương trình tự động lấy lên cả thông tin hàng hóa(nếu không tích chọn chương trình chỉ tự động lấy lên các thông tin chung) của hóa đơn gốc.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.

4. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.

5. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý:

   • Có thể chọn biên bản điều chỉnh hóa đơn từ file có sẵn bằng cách nhấn chọn tệp.
   • Có thể chọn hàng hóa dịch vụ từ hóa đơn gốc bằng cách nhấn chọn HHDV từ hóa đơn gốc.
   • Lưu ý: Có thể gửi trước hóa đơn điều chỉnh cho khách hàng kiểm tra và xác nhận thông tin rồi mới phát hành bằng cách nhấn Gửi hóa đơn nháp.

6. Nhấn Lưu và phát hành để gửi hóa đơn điều chỉnh cho khách hàng (hoặc nhấn Lưu nếu chưa muốn phát hành ngay hóa đơn điều chỉnh).

7. Việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:

  • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử.

  • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.

  • Đối với trường hợp hóa đơn cần xóa bỏ đã được lập biên bản hủy hóa đơn: Chương trình không hiển thị cảnh báo lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà chuyển luôn sang giao diện Lập hóa đơn điều chỉnh.

Cách 2: Thực hiện trên danh sách Hóa đơn

Lưu ý: Việc lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh không áp dụng với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộPhiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

2. Chọn hóa đơn muốn lập hóa đơn điều chỉnh, nhấn biểu tượng , chọn Lập HĐ điều chỉnh.

3. Nếu hóa đơn được chọn chưa lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, nhấn để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

4. Khai báo thông tin trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và thực hiện các bước tiếp theo như bình thường.

Cập nhật 19/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay