(Web) Hủy hóa đơn

1. Nội dung:

Cho phép hủy các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành với cơ quan thuế (chưa phát hành cho người mua) nhưng không tiếp tục sử dụng.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Đăng ký phát hành\tab Thông báo hủy hóa đơn, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin của Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Lưu ý: Có thể đính kèm Quyết định hủy hóa đơn/Biên bản hủy hóa đơn lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần.

3. Nhấn Lưu.

4. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu Thông báo kết quả hủy hóa đơn ra file xml nộp cho cơ quan thuế.

5. Sau khi nộp bộ hồ sơ thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế, chuyển trạng thái trên thông báo thành Đã nộp cho cơ quan thuế để dễ dàng kiểm soát tình trạng nộp thông báo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

    Lưu ý:

1. Theo quy định của cơ quan thuế: Nếu doanh nghiệp đã thông báo hủy hóa đơn, thì không được phép phát hành các số hóa đơn trước số hủy sau ngày hủy hóa đơn. Do vậy, khi hủy hóa đơn điện tử, chương trình sẽ mặc định thông tin Từ số theo số tiếp theo của số hóa đơn đã sử dụng (đã phát hành hóa đơn điện tử/đã hủy) lớn nhất tương ứng với từng Mẫu số, Ký hiệu HĐ và khách hàng không thể sửa được thông tin này.

2. Chương trình không cho phép sửa/xóa Thông báo kết quả hủy hóa đơn có tình trạng Đã nộp cho cơ quan thuế.

Cập nhật 14/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay