1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ
  5. (Web) Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

(Web) Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép kế toán tải hóa đơn điện tử ở dạng XML, PDF phục vụ cho mục đích lưu trữ hóa đơn theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Có thể tải hóa đơn điện tử bằng 1 trong 2 cách sau:

Tải từng hóa đơn điện tử

1. Vào mục Hóa đơn\chọn Hóa đơn bán hàng.

2. Chọn mục Đã phát hành: chương trình lấy lên danh sách các hóa đơn điện tử đã được phát hành. (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn điện tử có trạng thái tương ứng).

3. Tích chọn hóa đơn muốn tải về, sau đó nhấn biểu tượng , chọn Tải hóa đơn.

Lưu ý: Ngoài ra, có thể lọc theo Ngày hóa đơn hoặc Trạng thái hóa đơn để tìm kiếm hóa đơn muốn tải về.

4. Nhấn OK để tải hóa đơn về máy.

5. Mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cần lưu trữ.

Lưu ý: Để biết hóa đơn tải về được lưu ở thư mục nào thực hiện như sau:

  • Với trình duyệt Firefox: Nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn biểu tượng  để mở thư mục chứa hóa đơn vừa tải về.

  • Với trình duyệt Chrome: Nhấn biểu tượng , chọn Tải xuống, nhấn Hiển thị trong thư mục để mở thư mục chứa hóa đơn vừa tải về.

Tải hàng loạt hóa đơn điện tử

1. Vào mục Hóa đơn\chọn Hóa đơn bán hàng.

2. Chọn mục Đã phát hành: chương trình lấy lên danh sách các hóa đơn điện tử đã được phát hành. (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn điện tử có trạng thái tương ứng).

3. Tích chọn các hóa đơn muốn tải về, sau đó nhấn biểu tượng , chọn Tải hóa đơn.

Lưu ý: Ngoài ra, có thể lọc theo Ngày hóa đơn hoặc Trạng thái hóa đơn để tìm kiếm hóa đơn muốn tải về.

4. Nhấn OK để tải hóa đơn về máy. 

5. Mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cần lưu trữ.


Lưu ý: Để biết hóa đơn tải về được lưu ở thư mục nào thực hiện như sau:

  • Với trình duyệt Firefox: Nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn biểu tượng  để mở thư mục chứa hóa đơn vừa tải về.

  • Với trình duyệt Chrome: Nhấn biểu tượng , chọn Tải xuống, nhấn Hiển thị trong thư mục để mở thư mục chứa hóa đơn vừa tải về.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay