1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Xuất vé áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15

Xuất vé áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung

Hướng dẫn đơn vị sử dụng vé điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP phát hành vé áp dụng chính sách giảm thuế theo nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Nội dung chính sách giảm thuế: Theo Khoản 1.1Điều 3, Nghị quyết 43/2022/QH15:

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng: Theo Điều 3, nghị định 15/2022/NĐ-CP: Chính sách giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Hướng dẫn thực hiện

1. Đơn vị xuất vé áp dụng tính thuế theo phương pháp khẩu trừ

Bước 1: Khởi tạo mẫu vé in sẵn mệnh giá (Đơn vị áp dụng vé không in sẵn mệnh giá không cần thực hiện bước này)

Đối với đơn vị đang sử dụng vé điện tử in sẵn mệnh giá, có mẫu khởi tạo trước ngày 18/03/2021, cần sửa lại mẫu vé để xuất được vé có dịch vụ chịu thuế suất 8%.

Các bước khởi tạo mẫu vé thực hiện như bình thường, tại bước Tùy chỉnh thông tin cơ bán, chọn mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Bước 2: Xuất vé có mức thuế suất 8%.

 • Với vé in sẵn mệnh giá thao tác xuất vé thực hiện như bình thường.
 • Với vé không in sẵn mệnh giá thao tác xuất vé thực hiện như bình thường nhưng tại giao diện chi tiết vé, chọn mức thuế suất thuế GTGT 8%.

2. Đơn vị xuất vé áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp

Bước 1: Khởi tạo mẫu vé in sẵn mệnh giá (Đơn vị áp dụng vé không in sẵn mệnh giá không cần thực hiện bước này)

Các bước khởi tạo mẫu vé thực hiện như bình thường.

 • Tại giao diện Tùy chỉnh thông tin cơ bản, tích chọn Giảm thuế theo NQ43/2022/QH15. Khi đó, chương trình bổ sung thêm cột Tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu, cột Tổng tiền chưa giám thuế và cột tiền thuế GTGT được giảm.
 • Chọn Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu:
  • Vé dịch vụ và các loại vé khác chọn mức 2%.
  • Vé vận tải chọn mức 3%.
 • Khai báo Tổng tiền vé chưa giảm thuế GTGT, chương trình tự động hiển thị tiền thuế GTGT được giảm và Tổng tiền thanh toán.

Bước 2: Xuất vé có mức thuế suất 8%.

 • Với vé in sẵn mệnh giá, trên giao diện xuất vé hiển thị thông tin mẫu vé áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15. Các bước xuất vé thực hiện như bình thường.

 • Với vé không in sẵn mệnh giá: Tại giao diện chi tiết vé tích chọn Giảm thuế theo NQ43/2022/QH15, Khi đó, chương trình bổ sung thêm cột Tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu, cột Tổng tiền chưa giám thuế và cột tiền thuế GTGT được giảm.
  • Chọn Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu:
   • Vé dịch vụ và các loại vé khác chọn mức 2%.
   • Vé vận tải chọn mức 3%.
  • Khai báo Tổng tiền vé chưa giảm thuế GTGT, chương trình tự động hiển thị tiền thuế GTGT được giảm và Tổng tiền thanh toán.

Cập nhật 15/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay