(Web) Thiết lập chữ ký số

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập ký số trực tiếp từ chữ ký số cài đặt trên máy đang làm việc hay ký bằng chữ ký số cài đặt trên máy chủ.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Sau khi Cập nhật thông tin đơn vị, nhấn Tiếp tục.

1. Chọn hình thức ký số.

Lưu ý: Không thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức ký số.

Trường hợp  1: Ký thông qua máy chủ HSM.

  • Nếu chọn nhà cung cấp VNPT để kết nối thực hiện như sau:

  • Nếu chọn nhà cung cấp CYBER HSM thực hiện như sau:

  • Nếu chọn nhà cung cấp SOFT DREAMS thực hiện như sau:

Trường hợp 3: Ký trực tiếp qua USB 

Nếu ký số trực tiếp trên máy tính đang làm việc thực hiện như sau:

  • Nhấn Sử dụng ngay.
  • Chương trình hiển thị thông báo sau đây\ nhấn .

Nếu sử dụng hình thức ký thông qua máy chủ: Với hình thức này, chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ để ký điện tử => Áp dụng với đơn vị có nhiều máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Trường hợp muốn thay đổi hình thức ký số của đơn vị thì thực hiện thiết lập tại mục Hệ thống.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay