PBI chờ phát hành của WEB

This opening paragraph should describe the feature that you are documenting. Explain how it is commonly used and what the benefits are. For example: The Widget Master email link allows you to easily send information about each widget to various departments within your company. Often, the feature that you are documenting can be best explained by walking the reader through step by step. Use screenshots to illustrate the steps where possible.

  1. Start the application by…
  2. On the startup screen, click the…
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.