1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Khi đăng nhập phần mềm báo tài khoản chưa được phân quyền thì làm thế nào?

(Web) Khi đăng nhập phần mềm báo tài khoản chưa được phân quyền thì làm thế nào?

1. Mô tả

Khi đăng nhập, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

2. Nguyên nhân

Do tài khoản đăng nhập chưa được phân quyền sử dụng meInvoice.

3. Cách khắc phục

1. Nhờ người dùng có vai trò Quản trị đăng nhập vào meInvoice.vn Web để phân quyền sử dụng meInvoice cho mình.

2. Người dùng có vai trò Quản trị thực hiện như sau:

  • Vào mục Hệ Thống\chọn Quản lý người dùng\ nhấn Thêm người dùng.

 

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay