1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. R31 Web
 4. Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của người dùng, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của người dùng, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP

 1. Nội dung

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R31 Web (phát hành ngày 12/01/2021) trở đi: để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP, chương trình bổ sung thêm cảnh báo trong cách trường hợp sau đây:

1. Khi thông báo phát hành hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại:

 • Mục a, khoản 2, điều 23, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 5, điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Nếu trên thông báo phát hành để trống thông tin số điện thoại, chương trình bổ sung cảnh báo như sau:

2. Khi lập hóa đơn hoặc Phát hành hóa đơn.

Căn cứ theo quy định tại:

 • Mục a, khoản 2, điều 4, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 1, điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Mục c, khoản 1, điều 6, Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Nếu trên hóa đơn chưa khai báo thông tin Tên đơn vịNgười mua hàng, chương trình bổ sung cảnh báo như sau:

Nếu trên hóa đơn chưa khai báo Địa chỉ người mua hàng chương trình sẽ không cho lưu/phát hành hóa đơn và hiển thị cảnh báo như sau:

Lưu ý: Trường hợp khách hàng là cá nhân, không có mã số thuế, khi bỏ trống thông tin địa chỉ, chương trình không hiển thị cảnh báo này.

Với hóa đơn điện, nước.

Căn cứ theo quy định tại:

 • Mục a, khoản 2, điều 4, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 1, điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Mục c, khoản 2, điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Nếu chưa khai báo kỳ thanh toán, chương hiển thị thông báo như sau:

Nếu trên hóa đơn chưa khai báo 1 trong các thông tin Đơn vị tính, Số lượng (số lượng =0), Đơn giá (đơn giá =0), Thành tiền (thành tiền =0)

Căn cứ theo quy định tại:

 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 1, điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Mục d, khoản 1, điều 6, Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Chương trình bổ sung cảnh báo như sau: Ví dụ trường hợp trên hóa đơn chưa nhập đơn vị tính.

Trường hợp phát hành hàng loạt hóa đơn nếu trên hóa đơn chưa khai báo 1 trong các thông tin Đơn vị tính, Số lượng , Đơn giá, Thành tiền (thành tiền =0). Chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Lưu ý:

  • Nếu nhấn trên cảnh báo: chương trình vẫn thực hiện lưu/phát hành hóa đơn, tuy nhiên để tránh sai sót, NSD nên nhấn Không , sau đó kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu cần) rồi mới phát hành hóa đơn.
  • Chương trình không hiển thị cảnh báo này với trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh thông tin và hóa đơn có dòng đánh dấu là Dòng diễn giải, mô tả.
  • Chương trình cũng đáp ứng cảnh báo tương tự khi lập và phát hành phiếu xuất kho.

3. Khi thay đổi thông tin đơn vị

Căn cứ theo quy định tại:

 • Điều 23, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 5, điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Khi thay đổi một trong các thông tin Tên đơn vị, Địa chỉ, Điện thoại, Cơ quan thuế quản lý, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

=> Xử lý: Xem hướng dẫn tại đây.

Ngoài ra chương trình bổ sung các nội dung sau:

1. Khi chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.

Căn cứ theo quy định tại: Điều 12, Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Nếu hóa đơn đã từng được chuyển thành hóa đơn giấy chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Lưu ý: Số lần chuyển đổi được lấy theo số lần chuyển đổi tại tất cả các phiên bản của meInvoice (Desktop, Web, Mobile)

 • Trường hợp chuyển 1 hóa đơn thành hóa đơn giấy.

 • Trường hợp chuyển hàng loạt hóa đơn thành hóa đơn giấy.

Lưu ý: Chương trình chưa đáp ứng cảnh báo này khi làm việc với Hóa đơn bán hàng/Phiếu xuất kho/biên lai.

2. Thay đổi nội dung quy định về việc phát hành hóa đơn điện tử.

Vào mục Hệ thống\Quy định HĐĐT để xem nội dung chi tiết.

Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay