1. Trang chủ
 2. Đơn vị muốn khi phát hành hóa đơn, trên mẫu hóa đơn hiển thị thêm dòng trống như mẫu đã khởi tạo

Đơn vị muốn khi phát hành hóa đơn, trên mẫu hóa đơn hiển thị thêm dòng trống như mẫu đã khởi tạo

1. Nội dung

Đơn vị muốn khi phát hành hóa đơn, trên mẫu hóa đơn hiển thị thêm dòng trống như mẫu đã khởi tạo.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R24 Web: Khách hàng thêm dòng trắng khi khởi tạo mẫu. Khách hàng sử dụng mẫu này để đăng ký thông báo phát hành hóa đơn. Tuy nhiên các dòng trắng này chỉ hiển thị trên mẫu khởi tạo mà không hiển thị khi lập và phát hành hóa đơn. Dẫn đến khi khách hàng phát hành hóa đơn, có trường hợp hóa đơn chỉ có 1-2 dòng nhìn rất xấu, ảnh hưởng nhiều đến hình thức hóa đơn.
Từ phiên bản R24 Web trở đi: Phần mềm cải tiến: hóa đơn khi phát hành phải hiển thị tối thiểu đủ số dòng trắng theo đúng mẫu hóa đơn đã đăng ký để đảm bảo hình thức hóa đơn đẹp và chuyện nghiệp.

Khi NSD tích chọn Lặp lại thông tin khi hóa đơn có nhiều trang và có thiết lập số dòng trắng thì khi phát hành hóa đơn:

 • Trường hợp hóa đơn có 1 trang: Chương trình tự động sinh số dòng trắng dựa trên số dòng đã thiết lập. Ví dụ: NSD thiết lập 10 dòng trắng khi khởi tạo mẫu, nếu hóa đơn phát hành có 1 dòng hàng hóa thì chương trình sẽ tự động sinh thêm 9 dòng trắng.
  • Khi khởi tạo mẫu, thiết lập 10 dòng trắng.

  • Khi hóa đơn phát hành có 1 dòng hàng hóa thì chương trình sẽ tự động sinh thêm 9 dòng trắng.

 • Trường hợp hóa đơn có nhiều trang:
  • Dữ liệu hiển thị đến đâu thì ngắt ở đấy, không tự động sinh các dòng trắng.
  • Trường hợp phần chữ ký không hiển thị đủ trên 1 trang với thông tin hàng hóa thì đẩy riêng phần chữ ký xuống trang cuối và không hiển thị tiêu đề cột của bảng hàng hóa.
  • Nếu phần tổng tiền (Cộng tiền hàng, Tiền chiết khấu, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán) rơi xuống trang cuối thì vẫn hiển thị cả tiêu đề cột của bảng hàng hóa.

Lưu ý: Nếu ban đầu thiết lập 10 dòng nhưng dòng tên người mua và địa chỉ người mua bị dài > 1 dòng (tương tự nếu các trường mở rộng có độ dài > 1 dòng, dòng hàng hóa > 1 dòng) …thì số dòng trắng thiết lập trên hóa đơn ban đầu bị giảm đi tương ứng.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay