1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 3. Dành cho người mua hàng
  4. Trải nghiệm tính năng khởi tạo mẫu trên Website

Trải nghiệm tính năng khởi tạo mẫu trên Website

1. Nội dung

Hướng dẫn trải nghiệm tính năng khởi tạo mẫu trên website

2. Các bước thực hiện

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn

1. Truy cập website: http://meinvoice.vn.

2. Chọn mục Mẫu hóa đơn.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn.

  • Chọn loại hóa đơn cần khởi tạo mẫu.
  • Chọn mẫu hóa đơn theo lĩnh vực kinh doanh của đơn vị.
  • Chọn mẫu hóa đơn muốn sử dụng, nhấn Chọn.

  • Khai báo thông tin đơn vị

4. Lưu mẫu hóa đơn và khai báo thông tin cá nhân. Chương trình sẽ gửi mẫu hóa đơn đã khởi tạo qua email khai báo tại bước này.

5. Chương trình hiển thị thông báo lưu mẫu thành công. Nhấn Mua ngay nếu muốn đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE. Xem hướng dẫn đặt mua tại đây.

6. MISA gửi mẫu hóa đơn đã khởi tạo qua email.

Lưu ý: File mẫu hóa đơn dạng .xslt có thể sử dụng để nhập khẩu mẫu hóa đơn vào phần mềm.

2. Tra cứu, tìm kiếm mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên website

1. Nhấn Tra cứu mẫu đã thiết lập.

2. Nhập mã số thuế khai báo khi khởi tạo mẫu trên website.

3. Chương trình hiển thị danh sách mẫu hóa đơn đã khởi tạo.

3. Chỉnh sửa mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên website

1. Chọn mẫu hóa đơn trên danh sách tra cứu cần sửa.

2. Nhập Số điện thoại khai báo khi khởi tạo mẫu, nhấn Đồng ý.

3. Chỉnh sửa lại mẫu hóa đơn theo nhu cầu.

4. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Mẫu hóa đơn được khởi tạo ở trên sẽ được chương trình lưu lại, khi khách hàng đặt mua phần mềm xong thì có thể sửa lại mẫu hóa đơn hoặc sử dụng luôn mẫu hóa đơn đó mà không cần khởi tạo lại.

 

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay