1. Trang chủ
 2. Tự động kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn trên trang của TCT

Tự động kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn trên trang của TCT

1. Nội dung

Chương trình bổ sung tiện ích tự động kiểm tra trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trên trang của Tổng cục thuế để hạn chế rủi ro phát hành hóa đơn không đúng quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R32 Web (phát hành ngày 20/03/2021), chương trình bổ sung tiện ích kiểm tra trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trên trang của Tổng cục thuế:

1. Kiểm tra thông tin Mẫu số, Ký hiệu, Từ số, Đến số, ngày bắt đầu sử dụng của thông báo phát hành trên phần mềm đã trùng khớp hoàn toàn thông tin tương ứng trên thông báo phát hành đã nộp cho cơ quan thuế hay chưa =>cảnh báo cho NSD biết để hạn chế rủi ro phát hành hóa đơn không đúng quy định.

 • Khi chuyển trạng thái thông báo phát hành thành Đã có hiệu lực, nếu thông báo phát hành không hợp lệ, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

  • Nhấn Xem chi tiết để xem kết quả tra cứu trên website của cơ quan thuế.

  • Nếu muốn tiếp tục chuyển trạng thái thông báo thành Đã có hiệu lực, kế toán phải tự Xác nhận và chịu trách nhiệm với các thông tin trên thông báo phát hành là đúng.

 • Khi phát hành hóa đơn đầu tiên của 1 mẫu hóa đơn, nếu một trong số hóa đơn phát hành không hợp lệ, chương trình cảnh báo như sau:

  • Nhấn Xem chi tiết để xem kết quả tra cứu trên website của cơ quan thuế.

  • Nếu muốn tiếp tục phát hành hóa đơn, kế toán phải tự Xác nhận và chịu trách nhiệm với các thông tin trên thông báo phát hành là đúng.

Lưu ý: Nếu tại thời điểm kế toán chuyển trạng thái thông báo phát hành thành Đã có hiệu lực hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên của 1 mẫu hóa đơn nhưng hệ thống không kết nối được với trang của Tổng cục thuế để kiểm tra:

   • Chương trình sẽ cảnh báo tiện ích tạm thời bị gián đoạn kế toán có thể chờ cho đến khi hệ thống kết nối lại và thông báo cho đơn vị về tính hợp lệ của thông báo phát hành.
   • Hoặc tự xác nhận và chịu trách nhiệm các thông tin trên TBPH là đúng.

2. Kiểm tra thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận hay chưa để thông báo cho khách hàng cập nhật lại trạng thái thông báo phát hành trên phần mềm.

 • Nếu thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận, chương trình hiển thị thông báo như sau:
 • Nhấn Cập nhật trạng thái TBPH.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay