1. Trang chủ
  2. Bổ sung chức năng xóa bỏ biên lai bị sai sót đã gửi cho người nộp nhưng chưa kê khai nộp phí

Bổ sung chức năng xóa bỏ biên lai bị sai sót đã gửi cho người nộp nhưng chưa kê khai nộp phí

  1. Mục đích
    Cho phép NSD xử lý biên lai đã gửi cho người mua nhưng tổ chức thu phí, lệ phí chưa kê khai nộp phí và người nộp phí, lệ phí chưa hạch toán chi phí, sau đó phát hiện có sai sót.
  2. Chi tiết thay đổi
    Từ phiên bản R19: Cho phép NSD xử lý biên lai đã gửi cho người mua nhưng tổ chức thu phí, lệ phí chưa kê khai nộp phí và người nộp phí, lệ phí chưa hạch toán chi phí, sau đó phát hiện có sai sót.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay