1. Trang chủ
  2. Cho phép quản lý và tìm kiếm được hóa đơn theo tên người mua trên danh sách hóa đơn

Cho phép quản lý và tìm kiếm được hóa đơn theo tên người mua trên danh sách hóa đơn

1. Mục đích

Chương trình cho phép quản lý và tìm kiếm được hóa đơn theo tên người mua trên danh sách hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R18: Chương trình cho phép quản lý và tìm kiếm được hóa đơn theo tên người mua trên danh sách hóa đơn.

Chi tiết thay đổi:

1. Vào Hóa đơn/Hóa đơn bán hàng, tại danh sách chọn biểu tượng bánh răng, hiển thị “Thiết lập cột hiển thị”.

  • Chọn Người mua hàng/Đồng ý

  • Danh sách hóa đơn hiển thị thêm cột Người mua hàng

2. Tại phần Tìm kiếm, nhập tên Người mua hàng chương trình sẽ hiển thị các hóa đơn có khai báo Người mua hàng chứa ký tự nhập trên danh sách.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay