1. Trang chủ
  2. Cải tiến luồng thêm mới người dùng, nâng cấp bảo mật TK trong trường hợp cả Email và SĐT đều đã có TK MISA

Cải tiến luồng thêm mới người dùng, nâng cấp bảo mật TK trong trường hợp cả Email và SĐT đều đã có TK MISA

1. Nội dung

Cải tiến luồng thêm mới người dùng, nâng cấp bảo mật TK trong trường hợp cả Email và SĐT đều đã có TK MISA ưu tiên đăng nhập và nâng cấp theo Email.
2. Chi tiết thay đổi
1. Khi quản trị thêm 1 người dùng có thông tin Email và Số điện thoại đều đã có TK MISA:

Hiện tại: Khi người dùng nhận được email thông báo cấp quyền => nhấn Đăng nhập ngay thì chương trình đang ưu tiền ngầm định tên đăng nhập theo Số điện thoại.
Cải tiến: Ưu tiên ngầm định tên đăng nhập theo Email.

2. Khi NSD thực hiện nâng cấp bảo mật tài khoản, khai báo Email và Số điện thoại đều đã có TK MISA

Hiện tại: Chương trình sẽ ngầm định nâng cấp lên TK MISA của Số điện thoại.
Cải tiến: Ưu tiên nâng cấp lên TK MISA của Email.

Lưu ý: Áp dụng với cả trường hợp TK MISA của Email và Số điện thoại đã được kích hoạt và chưa được kích hoạt

Xem chi tiết các bước nâng cấp bảo mật tài khoản tại đây.

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay