1. Trang chủ
  2. Cho phép thống kê giá trị hóa đơn đã phát hành theo Nhóm hàng hóa dịch vụ

Cho phép thống kê giá trị hóa đơn đã phát hành theo Nhóm hàng hóa dịch vụ

1. Mục đích

Chương trình bổ sung thêm danh mục Nhóm hàng hóa dịch vụ giúp kế toán thống kê được giá trị hóa đơn theo từng Nhóm hàng hóa dịch vụ.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R18: Chương trình bổ sung thêm danh mục Nhóm hàng hóa dịch vụ

Chi tiết thay đổi:

1. Vào Danh mục, bổ sung thêm Nhóm hàng hóa dịch vụ.

Xem hướng dẫn các bước làm việc trên danh mục tại đây

2. Vào Danh mục/Hàng hóa, bổ sung thêm trường Nhóm HHDV khi thêm/sửa Hàng hóa dịch vụ để người dùng khai báo.

3. Lập hóa đơn bán hàng, chọn mã hàng hóa dịch vụ có khai báo Nhóm HHDV để phát hành, khi xem báo cáo Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng sẽ hiển thị thông tin Nhóm HHDV theo từng hóa đơn.

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay