1. Trang chủ
  2. Cải tiến màn hình cập nhật thông tin đơn vị

Cải tiến màn hình cập nhật thông tin đơn vị

1. Nội dung

Cải tiến màn hình bắt đầu sử dụng

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25 Web: Tại bước Cập nhật thông tin đơn vị không có thông tin Người đại diện theo pháp luật và Ngành nghề kinh doanh của đơn vị.

Từ phiên bản R25 Web trở đi: Tại bước Cập nhật thông tin đơn vị bổ sung thêm thông tin Người đại diện theo pháp luật và Ngành nghề kinh doanh của đơn vị. Người dùng bắt buộc phải nhập các thông tin này.

Lưu ý: Có thể chọn nhanh Ngành nghề kinh doanh của đơn vị bằng cách gõ từ khóa tìm kiếm hoặc nhấn biểu tượng mũi tên để chọn trên danh sách chương trình đã thiết lập sẵn.

Lưu ý: Đối với khách hàng chưa cập nhật đầy đủ thông tin đơn vị, phần mềm sẽ hiển thị giao diện yêu cầu cập nhật đầy đủ các thông tin này.

      • Nhấn Cập nhật ngay để bổ sung thông tin còn thiếu.

Xem chi tiết thiết lập thông tin của đơn vị để hiển thị trên hóa đơn và thực hiện các thủ tục về hóa đơn điện tử với cơ quan thuế tại đây.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay