1. Trang chủ
  2. Bổ sung cột Hình thức thanh toán trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung cột Hình thức thanh toán trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

1. Nội dung

Cho phép kế toán theo dõi Hình thức thanh toán của từng hóa đơn trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R33 Web: Bảng kê hóa đơn đã sử dụng chưa lấy được thông tin Hình thức thanh toán của từng hóa đơn.
Từ phiên bản R33 Web (phát hành ngày 20/03/2021) trở đi: Bảng kê hóa đơn trên đã sử dụng sẽ lấy lên thông tin Hình thức thanh toán của từng hóa đơn.
1. Khi lập hóa đơn, kế toán khai báo hình thức thanh toán.
2. Thiết lập hiển thị hình thức thanh toán trên bản kê hóa đơn đã sử dụng.
Lưu ý: Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng lấy lên được hình thức thanh toán của các hóa đơn phát hành từ ngày 01/01/2021 trở đi.
Cập nhật 31/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay