1. Trang chủ
  2. Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế

Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế

1. Nội dung

Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R28 Web: Chương trình chưa đáp ứng việc phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế

Từ phiên bản R28 Web trở đi: Chương trình cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế.

1. Tại danh mục Khách hàng, khi thêm/sửa khách hàng là tổ chức, cho phép để trống thông tin Mã số thuế.

2. Khi thêm/sửa/hóa đơn trên phần mềm, cho phép lưu hóa đơn nếu hóa đơn chọn khách hàng là tổ chức hoặc nhập tay thông tin khách hàng (không chọn từ danh mục) và để trống thông tin Mã số thuế.

3. Khi nhập khẩu hóa đơn, cho phép nhập khẩu hóa đơn có khai báo khách hàng là Tổ chức (có trên danh mục) hoặc khách hàng không tồn tại trên danh mục và để trống thông tin Mã số thuế.

  • Bỏ trống thông tin Mã số thuế trên file nhập khẩu.

Lưu ý: Tính năng này có đáp ứng khi làm việc với biên lai và phiếu xuất kho.

Cập nhật 07/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay