1. Trang chủ
 2. Cho phép người sử dụng tổng hợp được giá trị biên lai trích sử dụng tại đơn vị và nộp ngân sách nhà nước theo ngày

Cho phép người sử dụng tổng hợp được giá trị biên lai trích sử dụng tại đơn vị và nộp ngân sách nhà nước theo ngày

 1. Mục đích
  Cho phép người sử dụng tổng hợp được số lượng, giá trị biên lai trích sử dụng tại đơn vị và nộp ngân sách nhà nước theo ngày.
 2. Chi tiết thay đổi
  Từ phiên bản R18: Chương trình bổ sung báo cáo Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng và nộp NSNN, cụ thể như sau:
  2.1. Vào phân hệ Danh mục\Loại phí, lệ phí, khai báo tỷ lệ trích sử dụng của loại phí, lệ phí. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  Sau đó lập biên lai thu phí, lệ phí với loại phí có tỷ lệ trích sử dụng trên và phát hành biên lai.
  2.2. Vào phân hệ Báo cáo\Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng:
  2.3. Thực hiện Lọc báo cáo theo tham số:
  2.4. Xuất khẩu báo cáo ra các file PDF/Excel.
  2.5. Tại giao diện báo cáo, nhấn Xem để hiển thị Bảng kê biên lai theo loại phí lệ phí của từng ngày tương ứng:
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay