1. Trang chủ
  2. Bổ sung thông báo khi chứng thư số sắp hết hiệu lực

Bổ sung thông báo khi chứng thư số sắp hết hiệu lực

1. Nội dung

Bổ sung thông báo khi chứng thư số sắp hết hiệu lực để NSD biết và gia hạn chứng thư số.

2. Chi tiết thay đổi

Khi ký điện tử (phát hành hóa đơn/khởi tạo mẫu/biên bản/người mua ký):

  • Nếu ngày ký điện tử nằm ngoài khoảng thời gian hiệu lực của chứng thư số, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

  • Nếu chứng thư số được chọn sắp hết thời hạn sử dụng (ngày hết hạn – ngày máy tính <= 7) thì chương trình show cảnh báo để NSD biết và gia hạn chứng thư số.

Lưu ý: Chương trình vẫn thực hiện phát hành hóa đơn bình thường.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay