1. Trang chủ
  2. Trên bảng Kê chi tiết hóa đơn/biên lai đã sử dụng bổ sung thêm cột người lập

Trên bảng Kê chi tiết hóa đơn/biên lai đã sử dụng bổ sung thêm cột người lập

1. Nội dung

Trước phiên bản R33.3 Web: Trên bảng kê chi tiết hóa đơn/biên lai đã sử dụng chưa lấy lên thông tin người lập hóa đơn/biên lai.

Từ phiên bản R33.3 Web trở đi: Trên bảng kê chi tiết hóa đơn/biên lai đã sử dụng hiển thị thêm cột Người lập HĐ sau cột Trạng thái hóa đơn.

Cập nhật 13/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay