1. Trang chủ
 2. Khởi tạo và phát hành hóa đơn dành cho các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất

Khởi tạo và phát hành hóa đơn dành cho các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất

1. Nội dung

Cho phép khởi tạo và phát hành hóa đơn dành cho các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25 Web: Chương trình chưa đáp ứng khởi tạo và phát hành hóa đơn cho các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Từ phiên bản R25 Web trở đi: Chương trình cho phép khởi tạo và phát hành hóa đơn dành cho các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

 • Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn\ nhấn Thêm mới.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn cung cấp điện nước hoạt và sản xuất: Tại mục Loại mẫu: chọn Hóa đơn nước.

 • Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý:  Hiện tại, phần mềm chưa đáp ứng thiết lập ẩn hiện chưa ký người mua hàng cho mẫu hóa đơn ngành nước sinh hoạt và sản xuất.

2. Lập và phát hành hóa đơn ngành cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Cách 1: Lập hóa đơn trên phần mềm
 • Vào mục Hóa đơn, nhấn Thêm mới.

 • Chọn mẫu hóa đơn ngành cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất đã khởi tạo.
 • Khai báo các thông tin trên hóa đơn.
 • Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay hóa đơn.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết các bước lập hóa đơn thông thường tại đây.

Cách 2: Nhập khẩu hóa đơn từ tệp excel.
 • Vào mục Hóa đơn\Nhập khẩu, nhấn Thêm mới.

 • Chọn mẫu hóa đơn điện nước cần nhập khẩu.
 • Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

 • Khai báo đầy đủ thông tin hóa đơn vào file nhập khẩu.

Lưu ý: Trên tệp nhập khẩu có cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều mức tiêu thụ thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi mức tiêu thụ của hóa đơn đó.

 • Tải tệp dữ liệu vừa nhập liệu, nhấn Tiếp theo.

 • Chương trình đã tự động ghép các cột trên phần mềm tương ứng với các cột dữ liệu trên tệp excel nếu sử dụng tệp excel theo mẫu do phần mềm cung cấp, nhấn Tiếp theo. (Nếu sử dụng tệp excel theo mẫu của đơn vị, thì chương trình sẽ tự động ghép các cột có thể nhận dạng được và Kế toán sẽ phải tự chọn ghép các cột còn lại)

 • Chương trình hiển thị dữ liệu từ file excel sau khi ghép cột, nhấn Nhập khẩu.

 • Chương trình thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm.

 

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay