1. Trang chủ
  2. Khi lập hóa đơn thay thế cho các hóa đơn phát hành từ các phần mềm tích hợp, cho phép kế thừa toàn bộ thông tin của hóa đơn gốc

Khi lập hóa đơn thay thế cho các hóa đơn phát hành từ các phần mềm tích hợp, cho phép kế thừa toàn bộ thông tin của hóa đơn gốc

  1. Mục đích:
    Khi lập hóa đơn thay thế cho các hóa đơn phát hành từ các phần mềm tích hợp, cho phép kế thừa toàn bộ thông tin của hóa đơn gốc.
  2. Chi tiết thay đổi:
    Từ phiên bản R21: Khi lập hóa đơn thay thế cho các hóa đơn phát hành từ các phần mềm tích hợp, cho phép kế thừa toàn bộ thông tin của hóa đơn gốc.

Chi tiết thay đổi:

  1. Lập và phát hành hóa đơn ở các phần mềm tích hợp như MISA SME.NET, meInvoice phiên bản Destop, MISA MIMOSA.NET
  2. Vào meInvoice bản Website, thực hiện xóa bỏ và lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn được lập ở bước 1. Xem chi tiết hướng dẫn xóa bỏ và lập hóa đơn thay thế tại đây
  3. Hóa đơn thay thế được thêm mới lấy được đầy đủ thông tin hóa đơn bao gồm cả thông tin chi tiết hàng hóa giống như khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn được lập trên meInvoice.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay