1. Trang chủ
  2. Tăng số lượng hóa đơn hiển thị trên 1 trang để thuận tiện hơn khi tải hàng loạt hóa đơn

Tăng số lượng hóa đơn hiển thị trên 1 trang để thuận tiện hơn khi tải hàng loạt hóa đơn

1. Nội dung

Kế toán muốn tăng số lượng hóa đơn hiển thị trên 1 trang để thuận tiện hơn khi tải hàng loạt hóa đơn

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25 Web: Khi tải hàng loạt hóa đơn, chương trình chỉ cho phép tải tối đa 30 hóa đơn/ trang, từ trang thứ 2 phải tích chọn lần lượt từng hóa đơn rất mất thời gian.

Từ phiên bản R25, R26 Web trở đi: phần mềm cải tiến chức năng tải hóa đơn, cho phép tải xuống hàng loạt hóa đơn theo thời gian tùy chọn để đáp ứng nhu cầu lưu trữ hóa đơn của đơn vị.

1. Thiết lập số dòng hiển thị trên 1 trang (có 6 mức lựa chọn 10, 20, 30, 40, 50, 100)

2. Tích chọn hàng loạt hóa đơn để tải về.

  • Xem hướng dẫn tải hàng loạt hóa đơn tại đây.
  • Xem hướng dẫn phát hành hàng loạt hóa đơn tại đây.

Lưu ý:

    • Ở phiên bản R26 Web, chương trình đáp ứng tải tối đa cùng lúc 115 hóa đơn, phát hành tối đa cùng lúc 50 hóa đơn. Tuy nhiên việc phát hành và tải số lượng hóa đơn tối đa có thể dẫn đến chương trình hoạt động chậm.
    • Tính năng đáp ứng trên tất cả các danh sách có phân trang (danh sách, form chọn, báo cáo…) 
Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay