1. Trang chủ
  2. Cải tiến nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều chỉnh

Cải tiến nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều chỉnh

1. Nội dung

Cải tiến nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều chỉnh hóa đơn.
2. Chi tiết thay đổi
Từ phiên bản R33 Web (phát hành ngày 20/03/2021): Chương trình cập nhật lại nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều chỉnh hóa đơn thành:

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.

Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay