MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Cho phép kiểm tra thời hạn còn được sử dụng, số lượng hóa đơn còn được sử dụng và lịch sử các lần cấp phát tài nguyên của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Truy cập và đăng nhập vào website: https://app.meinvoice.vn

2. Chọn mục Tài nguyên.

3. Kiểm tra các thông tin liên quan đến tài nguyên của đơn vị như: Thông tin thuê bao, Thông tin hóa đơn trong năm, Thông tin hóa đơn lũy kếLịch sử cấp phát tài nguyên.

 

Lưu ý: Có thể nhấn Gia hạn để gia hạn thêm thời gian sử dụng của thuê bao và nhấn Mua thêm để mua thêm hóa đơn sử dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.Xem thêm