Quản lý người dùng MeInvoice.vn


1. Nội dung

Cho phép quản lý người dùng và phân quyền sử dụng phần mềm MeInvoice.vn trên website https://meinvoice.vn.

2. Các bước thực hiện


Tài khoản đăng ký sử dụng MeInvoice.vn mặc định có vai trò Quản trị, tài khoản này có thể thêm mới và phân quyền người dùng bằng cách:


1. Truy cập và đăng nhập vào website:
https://app.meinvoice.vn


2. Chọn mục Người dùng và nhấn Thêm.

 


3. Khai báo thông tin người dùng

Lưu ý: Mật khẩu phải ít nhất có 8 ký tự bao gồm cả chữ cái và số

 


4. Nhấn Đồng ý và người dùng vừa khai báo được mặc định vai trò Người dùng.


5. Để thiết lập lại vai trò, chọn người dùng vừa tạo và nhấn Phân quyền.

 


6. Lựa chọn vai trò cho người dùng.


  • Vai trò Quản trị: Sử dụng được toàn bộ chức năng trên website.
  • Vai trò Người dùng: Sử dụng được các chức năng trên website, ngoài trừ các chức năng trong mục Người dùng (không nhìn thấy mục này)

 


7. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Tài khoản Quản trị có thể sửa hoặc xóa người dùng bằng cách nhấn Sửa hoặc Xóa.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay