MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 3. Dành cho người mua hàng > Người mua ký điện tử vào biên bản hủy hóa đơn

Người mua ký điện tử vào biên bản hủy hóa đơn


1. Nội dung
Hướng dẫn người mua hàng ký điện tử lên biên bản hủy hóa đơn được lập từ meInvoice.
2. Các bước thực hiện
1. Sau khi nhận email thông báo biên bản hủy hóa đơn từ người bán, người mua mở email
2. Nhấn Xem chi tiết biên bản.
3. Nhấn Ký điện tử  để ký điện tử lên biên bản hủy.

Lưu ý: Để có thể ký điện tử vào hóa đơn, máy tính của người mua phải chạy công cụ MISA KYSO và cắm USB Token của đơn vị vào máy tính. Xem hướng dẫn cài đặt MISA KYSO tại đây.


Xem thêm