MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 3. Dành cho người mua hàng > Người mua tra cứu hóa đơn điện tử

Người mua tra cứu hóa đơn điện tử


1. Nội dung

Cho phép khách hàng tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã được người bán phát hành

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ

Có thể tra cứu hóa đơn điện tử bằng 1 trong 3 cách sau:
Tra cứu theo link tra cứu trên email

Tra cứu theo mã

Tra cứu theo file
 
Tra cứu bằng quét mã QR code
4. Lưu ý
1. Tải hóa đơn về máy bằng cách nhấn Tải hóa đơn, sau đó lựa chọn định dạng cần tải.

2. Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy bằng cách:
  • Nhấn Chuyển thành chứng từ giấy.

  • Nhập thông tin người chuyển đổi và nhấn Tiếp tục.

  • Hệ thống chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy, có thể nhấn Tải hóa đơn để tải hóa đơn về máy.

3. Xem lịch sử phát hành hóa đơn điện tử bằng cách nhấn Lịch sử phát hành hóa đơn

4. Xem thông tin người ký hóa đơn, nhà cung cấp chứng thư số và thời hạn chứng thư số bằng cách nhấn Xem chứng thư số.

Lưu ý: Trường hợp Xem chứng thư số lần đầu, cần tải và cài đặt công cụ MISA KYSO bằng cách: Nhấn vào đường link tại đây trên thông báo xuất hiện sau khi nhấn Xem chứng thư số.Xem thêm