1. Trang chủ
 2. Lập và xem các báo cáo về tình hình sử dụng vé

Lập và xem các báo cáo về tình hình sử dụng vé

1. Nội dung

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý vé điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Bảng kê vé đã sử dụng Báo cáo thống kê vé điện tử đã xuất tại đơn vị giúp kế toán biết được hàng năm đã phát hành những vé nào và có thể xem lại được vé đã xuất của các năm trước
2 Thống kê số lượng vé đã phát hành Báo cáo chi tiết về số lượng vé điện tử đã xuất, xóa bỏ trong kỳ của đơn vị
3 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Báo cáo chi tiết về số lượng vé đã xuất, xóa bỏ, hủy trong kỳ của đơn vị. (Ngoài các vé điện tử chương trình tự động lấy lên báo cáo, Kế toán có thể nhập thêm thông tin về tình hình sử dụng vé giấy của đơn vị)

2. Các bước lập báo cáo

Bảng kê vé đã sử dụng

1. Vào mục Báo cáo, chọn Bảng kê vé đã sử dụng.

2. Thiết lập khoảng thời gian thống kê báo cáo.

 • Nhập từ khóa tìm kiếm theo Số vé tên khách hàng, mã số thuế, kỳ thu…

 • Hoặc tìm kiếm theo khoảng thời gian.
  • Nhấn Lọc báo cáo
   • Khai báo khoảng thời gian tìm kiếm biên lai cần lập báo cáo.
   • Khai báo thông tin Người lập vé(lọc báo cáo bảng kê vé đã sử dụng theo Người lập vé để phục vụ mục đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành vé điện tử của meInvoice)
  • Không hiển thị vé xóa bỏ
   • Nếu tích chọn, trên báo cáo không lấy lên các vé có trạng thái “Vé xóa bỏ
   • Nếu không tích chọn, trên báo cáo lấy lên cả các vé có trạng thái ” Vé xóa bỏ
  • Nhấn Lọc.

3. Chương trình hiển thị báo cáo theo tham số đã thiết lập.

Lưu ý:

 • Có thể thiết lập ẩn hiện một số trường thông tin hiển thị trên báo cáo bằng cách nhấn biểu tượng
 • Có thể xuất khẩu báo cáo bằng cách nhấn Xuất khẩu và lựa chọn định dạng cần xuất khẩu.

Thống kê số lượng vé đã phát hành

1. Vào mục Báo cáo, chọn Thống kê số lượng vé đã phát hành.

2. Thiết lập khoảng thời gian cần thống kê số lượng vé đã phát hành.

Báo cáo tình hình sử dụng vé

1. Vào mục Báo cáo, chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

2. Nhấn Thêm mới.

3. Chọn kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý.

4. Chương trình hiển thị báo cáo tình hình sử dụng vé theo kỳ đã thiết lập, nhấn Lưu.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay