1. Trang chủ
  2. Cải tiến nội dung Quyết định áp dụng HĐĐT bổ sung thêm các thông tin theo yêu cầu của cơ quan Thuế.

Cải tiến nội dung Quyết định áp dụng HĐĐT bổ sung thêm các thông tin theo yêu cầu của cơ quan Thuế.

1. Mục đích.

Cải tiến lại giao diện lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và khi in Quyết định để đáp ứng mẫu quyết định theo yêu cầu của cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi.

Từ phiên bản R15: Chương trình cải tiến lại giao diện lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và khi in Quyết định để đáp ứng mẫu quyết định theo yêu cầu của cơ quan Thuế, chi tiết thay đổi như sau:

    • Vào Đăng ký phát hành\Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, nhấn Thêm mới. Hiển thị ra giao diện lập quyết định mới.

Xem chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay