Cải tiến luồng mua trên website meinvoice.vn

1. Mục đích:

Cải tiến luồng mua MeInvoice trên website, đáp ứng chính sách khuyến mại tháng 01/2019 và chính sách giá mới.

2. Chi tiết thay đổi:


1. Mua mới phần mềm MeInvoice

  • Bổ sung bước nhập Mã số thuế để chương trình kiểm tra điều kiện hưởng khuyến mại của khách hàng.

=> cho phép khách hàng nhận khuyến mại nếu thỏa mãn điều kiện.

  • Bổ sung thêm 2 gói hóa đơn để khách hàng chọn mua: Gói 2.000 hóa đơn và gói 10.000 hóa đơn.

2. Gia hạn/Mua thêm hóa đơn: Bổ sung thêm 2 gói hóa đơn để khách hàng chọn mua: Gói 2.000 hóa đơn và gói 10.000 hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết luồng mua phần mềm MeInvoice.vn trên website tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay