1. Trang chủ
 2. Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME 2019 sang meInvoce

Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME 2019 sang meInvoce

1. Nội dung.

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu từ phần mềm kế toán SME 2019 sang meInvoice sau khi kết nối phần mềm kế toán SME 2019 với meInvoice.

2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý.

5. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu. Nhấn OK.

6. Hóa đơn được cập nhật hiển thị trên danh sách Hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

3. Lưu ý:

Các chứng từ chưa phát hành trên phần mềm SME 2019 được lấy sang meInvoice bao gồm:

  • Các chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn:
   • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
   • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
  • Hóa đơn
   • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
   • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
  • Chứng từ giảm giá hàng bán.
   • Bán hàng hóa, dịch vụ.
   • Bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Chứng từ trả lại hàng mua.
  • Chứng từ chuyển kho.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay