1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. 3. meInvoice.vn tích hợp
  5. Lịch sử phát triển sản phẩm
  6. R5
  7. Trên trang Tính năng trên website MeInvoice, hình ảnh phần mềm kế toán kết nối thể hiện cả SME2017 và ACT2

Trên trang Tính năng trên website MeInvoice, hình ảnh phần mềm kế toán kết nối thể hiện cả SME2017 và ACT2

1. Mục đích


Kể từ MeInvoice.vn R5, trang Tính năng web MeInvoice khi tích hợp với AMIS ACT 2.0 trên hình ảnh phần mềm kế toán kết nối thể hiện cả SME2017 và ACT2.


2. Chi tiết thay đổi   

Trên mục Sẵn sàng kết nối với các cơ quan thuế để xác thực, bổ sung thêm logo sản phẩm AMIS.VN.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay