1. Trang chủ
  2. Cho phép hiển thị được chữ ký Người lập hóa đơn trên hóa đơn

Cho phép hiển thị được chữ ký Người lập hóa đơn trên hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép thiết lập hiển thị được chữ ký người lập hóa đơn trên hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R19 Desktop: Chương trình chưa đáp ứng tính năng hiển thị thông tin người lập hóa đơn trên mẫu hóa đơn.

Từ phiên bản R19 Desktop trở đi: Chương trình cho phép NSD sửa mẫu tự động lấy lên được tên người lập hóa đơn theo tài khoản đăng nhập vào phần mềm tại phần người ký.

1. Trên giao diện Sửa mẫu hóa đơn, nhấn Xem/Sửa mẫu, chọn Sửa mẫu.

2. Kéo giao diện xuống phần chữ ký người bán hàng, Người mua hàng.

3. Tạo Trường thông tin Người lập hóa đơn:

  • Copy\Pase Thông tin người mua hàng sang vị trí muốn hiển thị chữ ký Người lập hóa đơn sau đó căn chỉnh vị trí, kích thước.

  • Nhấn vào dòng Người mua hàng, tìm đến dòng Text bên phải

  • Thay Người mua hàng thành Người lập hóa đơn.

4. Thiết lập tự động hiển thị tên Người lập hóa đơn theo tài khoản dăng nhập.

  • Nhấn vào Ký, ghi rõ họ tên chọn Data Colum, chọn VOUCHER_DATA.

Lưu ý: Thực hiện tương tự để thiết lập hiên thị thông tin người lập cho dòng hóa đơn chuyển đổi.

  • Kéo xuống dưới chọn CreaterInvoice.

5. Phát hành mẫu hóa đơn vừa thiết lập, trên hóa đơn hiển thị thông tin Người lập hóa đơn theo tên tài khoản đăng nhập.

Cập nhật 26/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay