1. Trang chủ
  2. Cho phép hiển thị được chữ ký Người lập hóa đơn trên hóa đơn

Cho phép hiển thị được chữ ký Người lập hóa đơn trên hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép thiết lập hiển thị được chữ ký người lập hóa đơn trên hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R19 Desktop: Chương trình chưa đáp ứng tính năng hiển thị thông tin người lập hóa đơn trên mẫu hóa đơn.

Từ phiên bản R19 Desktop trở đi: Chương trình cho phép NSD sửa mẫu tự động lấy lên được tên người lập hóa đơn theo tài khoản đăng nhập vào phần mềm tại phần người ký.

1. Trên giao diện Sửa mẫu hóa đơn, nhấn Xem/Sửa mẫu, chọn Sửa mẫu.

2. Kéo giao diện xuống phần chữ ký người bán hàng, Người mua hàng.

3. Tạo Trường thông tin Người lập hóa đơn:

  • Copy\Pase Thông tin người mua hàng sang vị trí muốn hiển thị chữ ký Người lập hóa đơn sau đó căn chỉnh vị trí, kích thước.

  • Nhấn vào dòng Người mua hàng, tìm đến dòng Text bên phải

  • Thay Người mua hàng thành Người lập hóa đơn.

4. Thiết lập tự động hiển thị tên Người lập hóa đơn theo tài khoản dăng nhập.

  • Nhấn vào Ký, ghi rõ họ tên chọn Data Colum, chọn VOUCHER_DATA.

Lưu ý: Thực hiện tương tự để thiết lập hiên thị thông tin người lập cho dòng hóa đơn chuyển đổi.

  • Kéo xuống dưới chọn CreaterInvoice.

5. Phát hành mẫu hóa đơn vừa thiết lập, trên hóa đơn hiển thị thông tin Người lập hóa đơn theo tên tài khoản đăng nhập.

Cập nhật 26/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay