1. Trang chủ
  2. Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải được khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải được khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

1. Nội dung

Trước phiên bản R16: Phần mềm chưa hỗ trợ mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R16 trở đi: Phần mềm cho phép lấy mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải được khởi tạo từ Web xuống Desktop để phát hành.

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải.

Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn tại đây.

2. Lập và phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay