1. Trang chủ
  2. Cho phép NSD không có quyền phát hành hóa đơn có thể Xem hóa đơn, Gửi hóa đơn cho khách hàng

Cho phép NSD không có quyền phát hành hóa đơn có thể Xem hóa đơn, Gửi hóa đơn cho khách hàng

1. Mục đích

Cải tiến chức năng phân quyền Xem hóa đơn cho phép người lập và không có quyền phát hành hóa đơn được xem hóa đơn dạng PDF
2. Chi tiết thay đổi
Phần mềm cho phép phân quyền cho người dùng có quyền lập và không có quyền phát hành hóa đơn được xem hóa đơn dạng PDF để tiện cho việc kiểm tra dữ liệu và gửi lại hóa đơn cho khách hàng.

Cho phép NSD phân quyền cho các chức năng Tải hóa đơn gốc, Chuyển thành HĐ giấy (HĐ gốc), Gửi hóa đơn cho KH (HĐ gốc).Trước đây các quyền này đang theo quyền Phát hành hóa đơn.

Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay